Pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka, samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego od 1 marca 2008 roku.

W obecnym okresie finansowania 2014-2020, COP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej – IP, która jest odpowiedzialna za efektywne rozdysponowanie funduszy unijnych z I osi „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” oraz II osi „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” programu regionalnego dla województwa łódzkiego. Celem przewodnim jest  zapewnienie beneficjentom pomocy w uzyskaniu dofinansowania, a następnie jak najlepszym wykorzystaniu środków unijnych, przeznaczonych na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie łódzkim.

W ramach COP, przedsiębiorca ma możliwość uzyskania pomocy w pięciu Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w Łodzi, Brzezinach, Bełchatowie, Łowiczu oraz Sieradzu.

Wsparcie oferowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa, osób fizycznych oraz samorządów organizacji, dużych przedsiębiorstw.

Więcej na: www.cop.lodzkie.pll/