Polskie Mosty Technologiczne: Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Głównym celem projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest wsparcie w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych celem wypracowania strategii ekspansji produktu/usługi/technologii na konkretny rynek zagraniczny.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających
w obszarze innowacji.

Grantobiorcami mogą zostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które w szczególności:

posiadają duży potencjał do internacjonalizacji,

posiadają duży potencjał rozwoju innowacyjnych produktów, usług lub technologii (m.in. wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)),

rozważają podjęcie działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych,

poszukują partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo – rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności.

Realizowany w latach 2018-2023 Projekt Polskie Mosty Technologiczne zakłada wsparcie w procesie ekspansji na 20 rynkach zagranicznych:
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Kanada,
 • Meksyk,
 • Wietnam,
 • Chiny,
 • Hongkong,
 • Korea Płd.,
 • Japonia,
 • Turcja,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Arabia Saudyjska,
 • Egipt,
 • Iran,
 • Indie,
 • Norwegia,
 • Szwajcaria,
 • Ukraina,
 • Rosja,
 • Republika Południowej Afryki,
 •  Algieria.
Przedsiębiorcy w ramach projektu, otrzymują wsparcie polegające na m.in:
 • dostarczeniu eksperckich usług doradczych z konkretnych obszarów i dziedzin, dzięki którym przedsiębiorstwo otrzyma wspólnie wypracowaną strategię ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;
 • nabywaniu umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności na rynkach zagranicznych;
 • gromadzeniu wiedzy nt. oczekiwań MŚP oraz budowaniu i udoskonalaniu modelu wdrażania programu ekspansji.

Długoletnie doświadczenie w szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej i eksportowej, promocja polskiej gospodarki, zakończona realizacją kilku projektów finansowanych ze środków UE, znajomość procedur i zagadnień związanych z procesami internacjonalizacji, obsługi inwestorów i przedsiębiorców, nowo otwierane Zagraniczne Biura Handlowe PAIH na rynkach perspektywicznych na całym świecie, baza ekspertów – to czynniki, które zagwarantują profesjonalną i kompleksową obsługę Państwa przedsiębiorstwa w projekcie realizowanym przez PAIH.

Beneficjentem projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH).

Ramy czasowe: 2016 r. – 2020 r.

Kwota dofinansowania: do 250 tys. zł w zależności od rynku; poziom dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Poddziałanie 3.3.1 składa się z dwóch powiązanych ze sobą etapów:
Etap 1: Obóz przygotowawczy „boot camp” – 5 dni (350 firm w ciągu 5 lat)
 • specjalistyczne warsztaty, indywidualne doradztwo
 • opracowanie strategii marketingowej na wybrany rynek zagraniczny
 • eksperci z danego rynku
Etap 2: Program akceleracyjny na rynku zagranicznym (150 firm w ciągu 5 lat)
 • wsparcie w zakresie przystosowania produktu, usługi lub technologii do potrzeb wybranego rynku docelowego – usługi mentorskie oraz eksperckie, w tym:
– doradztwo marketingowe, prawne, z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na wybranym runku
– opracowanie i testowanie strategii sprzedaży
– poszukiwanie i kojarzenie z zagranicznymi kontrahentami
 • usługi świadczone przez lokalnych ekspertów
 • asysta organizacyjna i merytoryczna Biura Akceleracyjnego.
Korzyści z udziału w projekcie – zdefiniowane na poziomie projektu – wsparcie dla przedsiębiorców
 • w procesie nawiązywania kontaktów gospodarczych i technologicznych – wprowadzenie wysoko innowacyjnych produktów, usług, technologii na wybrane rynki zagraniczne
 • w zakresie włączania ich w łańcuchy dostaw wiodących firm technologicznych, do międzynarodowych projektów B+R prowadzonych z udziałem tego typu firm
 • w zakresie pozyskania zagranicznego finansowania dla prowadzonych projektów B+R+I, np. od zagranicznych Aniołów Biznesu, funduszy VC.