• Polski Fundusz Rozwoju
Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.
Więcej na: http://www.pfr.pl/
• Ministerstwo Finansów
Instytucją odpowiedzialną za udzielanie kredytów rządowych przeznaczonych na finansowanie dostaw towarów
i usług z Polski jest Ministerstwo Finansów.
• Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych.
• Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
KUKE ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców oraz oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.
• Regionalne Instytucje Finansujące
Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współpracującymi przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.