Wartość eksportu w latach
2015-2016 (w mld euro)

2015 6,5 mld euro
2016 6,7 mld euro

Wartość eksportu per
capita w WŁ (w tys. euro)

2015 2,6 tys. euro
2016 2,7 tys. euro

Średnia dla wszystkich województw w 2016 3,9 tys. eoro

Liczba firm
eksportujących w WŁ.

2015 2657
2016 2713

Udział WŁ w generowaniu krajowego eksportu
w latach 2015-2016 (%)

Dynamika eksportu w WŁ

Relacja wartości eksportu
do PKB w regionie

Udział eksportu w produkcji
sprzedanej przemysłu

  • 2015 3,7%
  • 2016 3,7%
  • 2015 18%
  • 2016 2,2%

Średnia dla wszystkich województw w 2016 4%

  • 2015 25%
  • 2016 26%
  • 2015 38%
  • 2016 40%

Kierunek eksportu

PaństwoWartość procentowa
Ukraina5,90%
Niemcy 5,37%
Rosja4,27%
Republika Czeska4,04%
Białoruś3,58%

Eksport w podziale na branże

Branża Wartość procentowa
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana4,36%
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych3,25%
Produkcja wyrobów pończoszniczych2,94%
Produkcja mebli2,75%
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych2,38%