Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Oferta obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Celem PFR jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. Obszary działania obejmują bankowości, ubezpieczenia, inwestycje, doradztwo przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

  • Nowe innowacyjne firmy

Oferta: Akceleracja, Finansowanie, Doradztwo i szkolenia, Współpraca z dużym biznesem, Zagraniczne targi
i eventy

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa

Pakiety w ofercie:  Rozwój innowacji, Finanse na wzrost, Płynność finansowa, Rozwój kapitału ludzkiego, Finanse na start, Ekspansja zagraniczna, Finansowanie restrukturyzacji, Obsługa Inwestora, Polskie Meble

  • Duże firmy

Pakiety w ofercie: Rozwój innowacji, Finanse na wzrost, Płynność finansowa, Ekspansja zagraniczna,
Duże inwestycje, Finansowanie restrukturyzacji, Obsługa Inwestora, Polskie Meble

  • Samorządy i sektor publiczny

Pakiety w ofercie: Pakiet dla średnich miast, Finanse na wzrost, Płynność finansowa, Finansowanie infrastruktury, Finansowanie mieszkalnictwa, Obsługa Inwestora

  • Firmy zagraniczne

Pakiety w ofercie: Płynność finansowa, Ekspansja zagraniczna, Obsługa Inwestora

  • Klienci indywidualni

Pakiety w ofercie: Rozwój innowacji, Finanse na start, Finansowanie mieszkalnictwa, Wyrównywanie szans

Więcej na: https://www.pfr.pll/